CITATFUSK I BOGEN "LIVET, HVORDAN ER DET KOMMET HER - VED EN UDVIKLING ELLER EN SKABELSE?"

Af Jette Svane

"RETTEN ER SAT":

Læs om Jan Hauglands oplevelse med Vagttårnsselskabet  

I november 1994 modtager Vagttårnselskabet et høfligt, sagligt og velskrevet brev fra et daværende JV, nordmanden Jan S. Haugland. Kort tid efter bliver han og hans kone indkaldt til et udvalgsmøde. Det resulterede i en offentliggørelse af, at han og hans kone "havde trukket sig tilbage", skønt dette ikke var tilfældet. Det betyder i praksis det samme som udstødelse, og som alle ved, må ingen JV herefter tale med dem.

ET BREV, DER VAR FARLIGT

Hvad var det i dette brev, der var så farligt for Vagttårnet? Jan Haugland gør såmænd bare opmærksom på, at Vagttårnsselskabets bog: "Livet - hvordan er det kommet her? Ved en udvikling eller en skabelse?" -  er fyldt medcitatfusk. Bogen indeholder ligeledes en række udtalelser, der giver sig ud for at være citater fra eksperter, mens det ved en nærmere undersøgelse viser sig at være udtalelser af kreationister og andre, der absolut ikke har en videnskabelig baggrund. Interessant i den orbindelse er også, at bogen på side 8 netop tager afstand fra kreationisternes opfattelse af, at jorden med alt liv blev skabt for ca. 6000 år siden på seks bogstavelige dage.

HAUGLAND PÅPEGER SVAGHEDER I BOGENS ARGUMENTER

Jan Hauglands henviser bl.a. til side 37 i "Skabelsesbogen". Her ser man en mand sidde med bind for øjnene og med 10 klodser foran sig med hvert sit tal fra ét til ti. Chancen for at denne mand ved en tilfældighed kan placere klodserne i den rigtige talmæssige orden, vil være som 1 til 3.628.800, hvilket er det samme som en umulighed. Man hævder så, at det vil være lige så usandsynligt, at Moses uden guddommelig ledelse ved et tilfælde kunne gætte rækkefølgen af skabelsesperioderne, som de er gengivet i 1. Mosebog kap.1. Men ikke desto mindre kom Moses frem til samme resultat, som videnskaben er kommet til i dag, påstås der.

Selvfølgelig er dette en fascinerende tanke, hvis blot den var sand. Men ligegyldigt hvor meget man ønsker dette, så nytter det ikke noget at manipulere med de kendsgerninger, som viser noget andet end det ønskede.

Jan Haugland fremfører over for Vagttårnsselskabet det ulogiske i at påstå, at den "klods", som står for "en begyndelse", tilfældigvis er anbragt som den første i rækken. Her kan man jo ikke give ham andet end ret. Det er nok at undervurdere Moses intelligens at mene, at han ikke kunne regne ud, når han selv skrev: "I begyndelsen skabte Gud Himmelen og jorden", at så måtte denne begyndelse komme før skabelsen af alt andet.

Ligeledes må de store "landområder" også være dukket op over havoverfladen før alle dyr, der ånder med lunger, og al planteliv på jorde, blev til. Dyr, der lever af planter, kan heller ikke have eksisteret før planterne fremstod osv. osv.

VAGTTÅRNETS PÅSTANDE ER IKKE KORREKTE

Men bortset fra dette er rækkefølgen af begivenhederne i forbindelse med skabelsesberetningen da i overensstemmelse med moderne videnskab, som JV påstår i denne bog? Nej det er den ikke. Mens 1. Mosebog siger, at planterne blev skabt på "tredjedagen" før fugle, fisk og havdyr, som blev skabt på "femtedagen", så siger videnskaben, at de første fisk kom for mere end 500 mill. år siden, mens de første planter kom for mere end 410 mill. år siden, altså længe efter fiskene. Videnskaben siger også, at de store landdyr kom for mindre end 250 mill. år siden, mens de første fugle blev til for ca. 140 mill. år siden, altså lang tid efter fiskene, og i modsætning til 1.Mosebog efter landdyrene, der her bliver skabt på "den sjette dag". (Se Encyclopaedia Britannica, bind 18, 1988 side 986)

HVEM ER DE SÅKALDTE EKSPERTER, SOM VAGTTÅRNET HENVISER TIL?

I rammen på side 36 i "Skabelsesbogen" henvises der i samme forbindelse til en mand ved navn Wallace Pratt, som - hvis man skal tro bogen – er en kendt geolog. Han skulle bl.a. have udtalt, at rækkefølgen af de vigtigste begivenheder i 1.Mosebog kap.1 i al væsentligt stemmer med rækkefølgen af de vigtigste geologiske epoker. Hvad man ikke nævner i "Skabelsesbogen" er, at Pratt var kreationist, petroleumsgeolog for Standard Oil, og at hans udtalelse stammer fra en forelæsning i 1928!!

Bedøm selv, om det er ærligt at bruge en kreationist som repræsentant for videnskaben i denne sammenhæng? Det siger sig selv, at absolut ingen anerkendt videnskabsmand i dag går ind for, at jorden blev skabt for 6000 år siden.

På side 96 i "Skabelsesbogen" henviser man igen til en tilsyneladende videnskabelig udtalelse fra en kreationist – uden at nævne dette faktum. Det drejer sig om et citat i bladet Popular Science af en uortodoks fysiker, syvendedagsadventist og kreationist, Robert Gentry, der siger: "I stedet for at have eksisteret på jorden i 3,6 mill. år har mennesket måske kun været her i nogle få tusind". "Skabelsesbogen" undlader blot at nævne, at Robert Gentry mener, at jorden er skabt på nogle få timer for 6000 år siden, og derfor kan mennesket logisk nok ifølge hans teori ikke være ældre. De nævner heller ikke, at udtalelsen ikke var udtryk for bladets redaktionelle holdning, og at bladet ikke er et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

Francis Hitchings bog The Neck of the Giraffe er den, der oftest bliver citeret i "Skabelsesbogen". Forfatteren er ikke ekspert i evolution, som man kunne få indtryk af, men han tror blot på evolutionen uden at være tilhænger af Darwin. Han er også forfatter til bl.a. "Earth Magic, Dowsing: The Psi Connection" m.fl. Som disse titler antyder, er han desuden involveret i parapsykologi og forskning på det overnaturlige, men alt dette nævner Vagttårnsselskabet ikke med et ord! Den uvildige læser tror, at han/hun læser citater fra en anerkendt forfatter og ekspert i evolution!