DET SKRIVER VAGTTÅRNET OM JESUS

Uddrag fra "Åbenbaringen - det store klimaks er nær"
(Udgivet af Vagttårnet 1988)

Krigerkongen sejrer i Harmagedon 

Krigerne som følger Jesus

10 Jesus kommer ikke til at kæmpe alene. Johannes fortæller: „Og hærene som var i himmelen fulgte ham på hvide heste, og de var klædt i hvidt, rent, fint linned." (Åbenbaringen 19:14) At hestene er hvide betegner at krigen er retfærdig. „Fint linned" er en passende klædedragt for kongens ryttere, og at det er skinnende hvidt symboliserer en ren og retfærdig stilling ind for Jehova. Men hvem udgør disse hære? De hellige engle er uden tvivl med i rækkerne. Tidligt på Herrens dag var det Mikael og hans engle der kastede Satan og hans dæmoner ud af himmelen. (Åbenbaringen 12:7-9) Og nu hvor Jesus sidder på sin herligheds trone for at dømme jordens folk og nationer, står „alle englene" ham til tjeneste. (Mattæus 25:31, 32) Når Guds domme fuldbyrdes i den afgørende krig, vil Jesus selvsagt igen være ledsaget af sine engle.

12 Hvordan så med Guds tjenere på jorden? Johannesskaren vil ikke få nogen aktiv andel i Harmagedonkrigen; det vil dens loyale medarbejdere, de folk fra alle nationer der er strømmet til Jehovas åndelige tilbedelseshus, heller ikke. Disse fredelige mennesker har allerede smedet deres sværd til plovjern. (Esajas 2:2-4) Alligevel er de i allerhøjeste grad inddraget i krigen! Som allerede nævnt, er det Jehovas tilsyneladende forsvarsløse folk der bliver angrebet af Gog og alle hans horder. Dette er signalet til at Jehovas krigerkonge i spidsen for de himmelske hære indleder en udryddelseskrig mod disse nationer. (Ezekiel 39:6, 7, 11; jævnfør Daniel 11:44–12:1.) Som tilskuere vil Guds tjenere på jorden vise krigen deres fulde opmærksomhed. Harmagedon vil betyde deres frelse, og de vil derefter kunne leve i al evighed som nogle der har været øjenvidner til den store krig hvori Jehova hævdede sin suverænitet.

13 Vil det sige at Jehovas vidner er imod regeringerne i denne verden? Slet ikke! De adlyder apostelen Paulus’ vejledning: „Lad enhver sjæl underordne sig de højere myndigheder." ...

Harmagedon. Til det afgørende slag!

14 Med hvilken myndighed fuldender Jesus sin sejr? Johannes forklarer: „Og af hans mund udgår et langt, skarpt sværd, så han kan slå nationerne med det, og han vil vogte dem med en jernstav." (Åbenbaringen 19:15a) Dette ’lange, skarpe sværd’ repræsenterer Jesu gudgivne myndighed til at beordre alle som nægter at støtte Guds rige henrettet. (Åbenbaringen 1:16; 2:16)

Denne levende symbolik har et sidestykke i Esajas’ profeti: „Han [Jehova] gjorde min mund til et skarpt sværd. I sin hånds skygge skjulte han mig. Og han gjorde mig til en sleben pil." (Esajas 49:2) Esajas var her et forbillede på Jesus, der forkynder Guds domme og eksekverer dem, som med en pil der ikke forfejler sit mål.

15 Til den tid vil Jesus have opfyldt Paulus’ ord: „Da vil den lovløse blive åbenbaret, hvem Herren Jesus vil udrydde med sin munds ånd og gøre til intet ved sin nærværelses tydelige fremtræden." Ja, Jesu nærværelse (græsk: parousi'a) har siden 1914 kunnet iagttages ud fra den omstændighed at lovløshedens menneske, kristenhedens gejstlighed, er blevet afsløret og dømt. Og hans nærværelse vil træde tydeligt frem, blive ganske åbenbar, når det skarlagenrøde vilddyrs ti horn [ VOR KOMMENTAR: DE FORENDE NATIONER]

eksekverer den afsagte dom og hærger kristenheden og hele resten af Babylon den Store.(2 Thessaloniker 2:1-3, 8) Det vil være begyndelsen af den store trængsel! Derefter vil Jesus vende sig mod det der er tilbage af Satans organisation, i overensstemmelse med profetien: „Han slår jorden med sin munds kæp; og med sine læbers ånde bringer han død over den ugudelige." — Esajas 11:4.

16 Som Jehovas udnævnte krigerkonge vil han gøre skel mellem dem der skal overleve og dem der skal dø. Jehova siger profetisk til ham: „Du skal sønderslå dem [jordens herskere] med et jernscepter; som en pottemagers kar skal du knuse dem." Og Jeremias siger, henvendt til de fordærvede herskere og deres lakajer: „Hyl, I hyrder, og skrig! Og vælt jer, I hjordens mægtige, for dagene indtil I skal slagtes og I skal spredes er til ende, og I skal falde ned som et kostbart kar!" Uanset hvor dyrebare disse herskere har forekommet den onde verden, vil de blive sønderslået med et eneste slag af kongens jernscepter, som et værdifuldt kar der bliver slået i stykker. Det vil være som David forudsagde med henblik på Herren Jesus: „Din styrkes stav vil Jehova række ud fra Zion: ’Hersk midt blandt dine fjender.’ Jehova ved din højre hånd vil sønderslå konger på sin vredes dag. Han vil holde dom over nationerne; han vil fylde op med døde kroppe."— Salme 2:9, 12; 83:17, 18; 110:1, 2, 5, 6; Jeremias 25:34.
17 Denne vældige krigerkonge optræder igen i synets næste scene: „Han træder også Guds, den Almægtiges, vredes harmes vinperse." (Åbenbaringen 19:15b) I et tidligere syn har Johannes allerede set „Guds harmes store vinperse" blive trådt. (Åbenbaringen 14:18-20) Esajas beskriver også en vinperse hvori der eksekveres dom, og andre profeter fortæller hvilken katastrofe der vil ramme nationerne på Guds vredes dag. — Esajas 24:1-6; 63:1-4; Jeremias 25:30-33; Daniel 2:44; Zefanias 3:8; Zakarias 14:3, 12, 13; Åbenbaringen 6:15-17.

18 Profeten Joel forbinder en vinperse med dét at Jehova kommer for at „dømme alle nationerne rundt om". Og Jehova udsteder denne befaling, uden tvivl til sin meddommer, Jesus, og hans himmelske hære: „Gå i gang med seglen, for høsten er moden. Kom, stig ned, for vinpersen er fuld. Persekarrene flyder over, for deres ondskab er stor. Der er skarer og atter skarer i afgørelsens lavning, for Jehovas dag er nær i afgørelsens lavning. Solen og månen formørkes, og stjernerne holder deres klare lys tilbage. Og Jehova brøler fra Zion, og fra Jerusalem lader han sin røst lyde. Og himmelen og jorden vil ryste; men Jehova er et tilflugtssted for sit folk og en fæstning for Israels sønner. Og I skal vide at jeg er Jehova jeres Gud." — Joel 3:12-17.

19 Det vil i sandhed blive en undergangens dag for de ulydige mennesker og nationer, men en befrielsens dag for alle som har gjort Jehova og hans krigerkonge til deres tilflugt! (2 Thessaloniker 1:6-9) Dommen der begyndte med Guds hus i 1918 vil nu være ført igennem til sit klimaks, og spørgsmålet i Første Petersbrev 4:17 — „Hvad vil enden så blive for dem som ikke er lydige mod Guds gode nyhed?" — vil være besvaret.

Den store sejrherre vil have afsluttet trædningen af vinpersen og vist at han er den ophøjede om hvem Johannes siger: „Og på sin yderklædning, ja på sin hofte, har han et navn skrevet, kongers Konge og herrers Herre." (Åbenbaringen 19:16) Han har vist sig at være langt mægtigere end nogen jordisk hersker, nogen menneskelig konge eller herre. Han overgår dem alle i værdighed og pragt. Han har kæmpet for „sandheds og ydmygheds og retfærdigheds sag" og har sejret for evigt og altid! (Salme 45:4) På hans blodbestænkte klædning står det navn skrevet som han har fået af den suveræne Herre Jehova, hvis suverænitet han har hævdet!