Bør kristne bruge korset som symbol?

Fra bogen "Guds Rige hersker" - udgivet af WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 2014, Side 103 til 105

I mange år betragtede Bibelstudenterne (bevægelsen, som den hed, før den kaldte sig Jehovas Vidner – red.) korset som et acceptabelt symbol i kristendommen. De forstod at afgudsdyrkelse er forkert, og derfor mente de bestemt ikke at korset skulle tilbedes. (1 Kor. 10:14; 1 Joh. 5:21) Helt tilbage i1883 stod der direkte i Watch Tower at „al afgudsdyrkelse er en vederstyggelighed for Gud“. Alligevel havde Bibelstudenterne i begyndelsen ingen indvendinger imod hvad de opfattede som en passende brug af korset. For eksempel bar de stolt en lille nål der var udformet som et kors og en krone. For dem betød det at hvis de forblev trofaste til døden, ville de få livets krone.

Fra 1891 begyndte man at bruge et „kors og krone“-symbol på forsiden af Watch Tower. Bibelstudenterne holdt meget af deres „kors og krone“-symbol. Men sidst i 1920’erne fik Kristi disciple flere og flere oplysninger angående brugen af korset. Bror Grant Suiter, som senere tjente i Det Styrende Råd, har i et tilbageblik på et stævne der blev holdt i 1928 i Detroit i Michigan, fortalt: „Ved det stævne kom det frem at ’kors og krone’- symbolerne ikke blot var unødvendige, men også anstødelige.“ I løbet af de næste få år fik man endnu større indsigt vedrørende korset. Det fremgik klart at korset ikke hører hjemme i den sande og åndeligt rene tilbedelse.

Hvordan reagerede Guds tjenere på den voksende indsigt de fik angående korset som symbol? Fortsatte de med at bruge „kors og krone“-symbolerne, som de havde været så glade for? Søster Lela Roberts, der tjente Jehova i mange år, har fortalt: „Da det gik op for os hvad korset repræsenterede, var det let for os at holde op med at bruge det.“ En anden trofast søster, Ursula Serenco, gav udtryk for hvad mange følte: „Vi inds å efterhånden at det vi på et tidspunkt havde sat stor pris på som symbol på vor Herres død og vor kristne hengivenhed, i virkeligheden var et hedensk symbol. I overensstemmelse med det der siges i Ordsprogene 4:18, var vi taknemmelige for at vejen var ved at blive mere oplyst.“ Kristi loyale disciple ønskede ikke at tage del i urene falske religiøse skikke.

Den afgørelse holder vi fast ved i dag. Vi erkender at Kristus har brugt en kanal som er let at få øje på— hans trofaste og kloge træl — for at hjælpe sine tjenere til at forblive åndeligt rene. Når den åndelige føde vi modtager, gør os opmærksomme påhøjtider, skikke eller ceremonier som er besmittet af falsk religion, reagerer vi derfor hurtigt og lydigt. Ligesom vores brødre og søstre der levede i begyndelsen af Kristi nærværelse, er vi besluttede påat holde de jordiske forgårde i Jehovas åndelige tempel rene. 16 I løbet af de sidste dage har Kristus også arbejdet skjult for det menneskelige øje for at beskytte Jehovas folk mod enkeltpersoner som kunne give anledning til åndelig besmittelse af menigheden. Hvordan har han gjort det?

Kors og kronen er ikke blot unødvendige, men også anstødelige. — Stævne i Detroit, Michigan, i 1928.

Kors og kronen er afguder. — Krigsforberedelser, 1935, side 231.

Korsets oprindelse er hedensk. — Ny Verden, juni 1934, side 90. Jesus døde på en pæl, ikke på et kors. — The Golden Age, 4. november 1936, side 72