En hel ny paradisisk verden

Det skriver Vagttårnet

Fra Watchtower ONLINE LIBRARY

Guds venner vil komme til at leve i Paradiset

Paradiset vil ikke være som den verden vi nu lever i. Gud har aldrig ønsket at jorden skulle være fyldt med problemer, sorg, smerte og lidelser. I fremtiden vil Gud omdanne jorden til et paradis. Hvordan vil dette paradis være? Lad os se hvad Bibelen siger:

*Gode mennesker. Paradiset vil være Guds venners hjem. De vil gøre godt mod hinanden og leve i overensstemmelse med Guds retfærdige normer. — Ordsprogene 2:21.

*Rigeligt at spise. Ingen vil lide sult i Paradiset. Bibelen siger: „Der vil være en overflod af korn [fødevarer] på jorden.“ — Salme 72:16.

*Gode boliger og glædebringende arbejde. På den paradisiske jord vil alle familier bo i deres eget hus. Alle vil have et arbejde der bringer sand lykke. — Esajas 65:21-23.

*Verdensomspændende fred. Der vil ikke længere være nogen som kæmper og dør i krig. Bibelen siger: „[Gud] standser krige.“ — Salme 46:8, 9.

*Et godt helbred. Bibelen lover: „Ingen indbygger [i Paradiset] siger: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24) Der vil ikke længere være folk der er halte, blinde, døve eller stumme. — Esajas 35:5, 6.

*Smerte, sorg og død ophører. Guds ord siger: „Døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:4.

I*ngen onde mennesker. Jehova lover: „De ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den.“ — Ordsprogene 2:22.

*Folk vil elske og respektere hinanden. Uretfærdighed, undertrykkelse, begærlighed og had vil ikke længere eksistere. Folk vil være forenede og leve efter Guds retfærdige normer. — Esajas 26:9.

Watchtower ONLINE LIBRARY

LAD DIN VILJE SKE PÅ JORDEN

Hentet fra Vagttårnet, 15. juni 2015 side 22

For omkring 6.000 år siden var det Guds vilje der skete på jorden, og Gud så at det han havde givet menneskeheden, “var virkelig godt”. (1 Mos. 1:31) Så gjorde Satan oprør, og siden da er det kun forholdsvis f å mennesker der har gjort Guds vilje. I dag er der dog omkring otte millioner Jehovas Vidner der ikke blot beder om at Guds vilje må ske på jorden, men også lever i overensstemmelse med denne anmodning. De søger at glæde Gud i alt hvad de gør, og tager ivrigt del i arbejdet med at gøre disciple.

En søster der blev døbt i 1948 og tjente som missionær i Afrika, siger: “I harmoni med denne del af Jesu bøn beder jeg ofte om at alle retsindige mennesker må blive truffet og hjulpet til at lære Jehova at kende før det er for sent. Og inden jeg begynder at forkynde for en, beder jeg om visdom til at nå vedkommendes hjerte. Jeg beder desuden Jehova om at velsigne vores indsats for at tage os af de retsindige der allerede er blevet fundet.” Det er ikke så mærkeligt at denne 80-årige søster har gode resultater i tjenesten og med støtte fra andre har hjulpet mange til at blive Jehovas Vidner.

Hvordan kan vi leve i overensstemmelse med vores anmodning om at Guds vilje må ske på jorden? kan sikkert også komme i tanker om nogle der på å trods af høj alder er fuldt optaget af at gøre Guds vilje. – Læs Filipperne 2:17. 17 Indtil alle der modarbejder Guds rige, er blevet fjernet fra jorden, vil vi blive ved med at bede om at Guds vilje må ske.

Derefter vil vi opleve Guds vilje ske i endnu højere grad når milliarder bliver oprejst på å en paradisisk jord. “I skal ikke undre jer over dette,” sagde Jesus, “for den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre [min] røst og komme ud.” (Joh. 5:28, 29) Forestil dig hvor skønt det bliver at byde dem vi har mistet i døden, velkommen tilbage til livet! Gud vil “tørre hver tåre af [vores] øjne”. (Åb. 21:4) De fleste af dem der bliver oprejst, vil være “uretfærdige”, altså nogle der aldrig har lært Jehova og hans søn at kende. Det bliver vidunderligt at lære de opstandne om Guds vilje og hensigt og på den måde hjælpe dem til at opnå “evigt liv”. – Apg. 24:15; Joh. 17:3. 18 Når Jehova helliger sit navn ved hjælp af Riget, vil der blive fred og harmoni i hele universet. Ja, Gud vil dække menneskehedens største behov n ° år han opfylder de tre første anmodninger i Fadervor. Men som det fremgår af de sidste fire anmodninger i Jesu bøn, har vi også nogle andre vigtige behov. Dem vil vi se på i den næste artikel.

Hvilke følelser vækker det i dig at Jehova snart vil opfylde vores anmodning om at hans vilje må ske på jorden?