Uddannelse

Vagttårnet advarer unge mod at tage en længerevarende uddannelse

Vagttårnet 15. 11. 2011

Kristne der er åndeligt vågne, afholder sig også fra at bruge verden fuldt ud når det gælder højere uddannelse. Mange i denne verden betragter en højere uddannelse som et springbræt til prestige og velstand. Men vi kristne lever som midlertidige indbyggere og stræber efter andre mål. Vi ’tragter ikke efter de høje ting’. (Rom. 12:16, da. aut. 1948; Jer. 45:5) Eftersom vi er disciple af Jesus, lytter vi til hans advarsel: „Hold jeres øjne åbne og vogt jer for enhver form for havesyge, for selv om et menneske har overflod, hidrører hans liv ikke fra det han ejer.“ (Luk. 12:15) Unge kristne opmuntres derfor til at sætte sig åndelige mål og kun tage så meget uddannelse som det er nødvendigt for at kunne dække deres grundlæggende behov, samtidig med at de forbereder sig på at kunne tjene Jehova ’af hele deres hjerte, sjæl, styrke og sind’. (Luk. 10:27) Når de gør det, kan de blive ’rige hos Gud’. — Luk. 12:21; læs Mattæus 6:19-21.

Watchtower ONLINE LIBRARY

15.06. Vagttårnet 15. 11. 2009

En ung mand ved navn Luke blev ansporet af en anden film, nemlig Unge spørger: Hvad vil jeg med mit liv? Efter at have set filmen skrev Luke: „Jeg føler mig tilskyndet til at tage min situation op til fornyet overvejelse.“ Han indrømmer: „Tidligere følte jeg mig presset til at søge økonomisk tryghed ved at tage en højere uddannelse og først derefter stile efter åndelige mål. Et sådant pres bidrager ikke til ens åndelige fremgang, men hindrer den derimod.“ Unge brødre og søstre, hvorfor ikke overveje om I ved hjælp af det I har lært i skolen, kan gøre mere i tjenesten, ligesom Hannah gjorde? Og hvorfor ikke tage ved lære af Rachel ved nidkært at stræbe efter mål der virkelig ærer Gud? Følg Lukes eksempel ved at styre uden om de snarer som mange unge er blevet fanget i.

Watchtower ONLINE LIBRARY

15.06. Vagttårnet 15. 11. 2009

Både døbte og udøbte tilbedere af Jehova skal stå ham til regnskab for hvad de gør. Vi må ikke glemme at han beskytter sine tjenere ved ’ikke at lade dem blive fristet ud over hvad de kan tåle’. (1 Kor. 10:13) Så længe de holder sig åndeligt ’ædru og vågne’ og modstår fristelser, kan de regne med Guds støtte. (1 Pet. 5:6-9) En kristen mor skriver: „Børn der er blevet døbt, har flere grunde til at holde sig væk fra verdens dårlige påvirkning end dem der ikke er blevet døbt. Min søn, der blev døbt da han var 15, synes at dåben er en beskyttelse. Han har sagt: ’Det er helt udelukket at jeg vil gøre noget der går imod Jehovas lov.’ Dåben er en stærk motivation til at gøre det rette.“

Hvis du i ord og handling har oplært dine børn til at adlyde Jehova, kan du have tillid til at de også vil gøre det efter at de er blevet døbt. Ordsprogene 20:7 siger: „Den retfærdige vandrer i sin uangribelighed. Lykkelige er hans sønner efter ham!“

Jeg vil gerne have at mit barn når visse mål først. Det er godt at unge lærer at udføre et arbejde så de senere i livet kan forsørge sig selv. Men der er en fare ved at tilskynde dem til at få en livsstil der drejer sig mere om uddannelse og dét at sikre sig økonomisk end om den sande tilbedelse. Om nogle af dem der hører Rigets ord, men som ikke bærer frugt, sagde Jesus: „Den der blev sået blandt de tornede planter, det er den der hører ordet, men den bekymring der hører denne tingenes ordning til, samt rigdommens bedragende magt kvæler ordet, og han bliver uden frugt.“ (Matt. 13:22) Fremtidsplaner der sætter ikkeåndelige mål i første række og tilbedelsen af Gud i anden, kan gøre at den unge mister lysten til at tjene ham. Om de tilfælde hvor forældre vil have at deres søn eller datter skal vente med at blive døbt selvom vedkommende er kvalificeret til det, siger en erfaren ældste: „Hvis man forhindrer den unge i at blive døbt, kan det bremse hans åndelige fremdrift og gøre ham modløs.“ En rejsende tilsynsmand skriver: „Den unge kan begynde at føle sig usikker eller underlegen i åndelig henseende. Det vil måske få ham til at søge ud i verden for at få større selvværd.“ Watchtower ONLINE LIBRARY