ROLF FURULI ER BLEVET UDSTØDT Af JEHOVAS VIDNER

ROLF FURULI

Rolf Furuli har altid været et trofast vidne. Utrolig nok er han kommet afsted med at erhverve sig en akademisk titel og opnået guru-lignende status hos Jehovas Vidner. Nu har det omsider »rablet« helt for ham, idet han har skrevet en bog om »Det styrende Råd«, hvori han giver dem det glatte lag!

Furuli har udtalt, at hans eneste mulighed var at udgive bogen. Han sendte den i forvejen til Det Styrende Råd, men hørte ikke noget. De ville ikke svare på hans henvendelser, og derfor har Furuli set det som en nødret at udgive bogen, og det har han gjort med god samvittighed.

Hvad Furuli fortæller i sin nye bog i korte træk:

Furuli starter med at oplyse, at denne bog ikke er et angreb på Jehovas Vidner, hvilket kan lyde paradoksalt, eftersom den indeholder mange angreb på Det Styrende Råd, men efterhånden, som man læser frem i bogen, forstår man bedre, hvad det er, at Furuli mener med udtalelsen, nemlig at det er Det Styrende Råd, som han har noget imod, men ikke Jehovas Vidners tro og lære i almindelighed. Mon ikke de fleste vidner vil have svært ved at sluge den antagelse. Det er jo Det Styrende Råd som »styrer« trossamfundet og er »hjernen« bag både aktiviteter og lærepunkter.

Furuli fortæller i indledningen om en oplevelse han havde i 1965, da han var »Zonetjener«, og var på et kursus på landskontoret (Norge). N.H. Knoor, som var præsident for Vagttårnets Selskab dengang, havde sendt et budskab til forsamlingen af zonetjenere, som lyder således: »Hvis du ser noget i organisationen, som er forkert, eller du har et forslag til, hvordan noget kan udføres bedre, så hold jer ikke tilbage med at sende et brev om det.«

Furuli bliver udstødt for frafald

Det første kritikpunkt i bogen er den måde, DSR (Det Styrende Råd) arbejder på. Siden 1972, da ældste-ordningen blev indført, er organisationen gradvis blevet til en autokratisk organisation, hvor befalingerne fra DSR ikke må modsiges. Furuli nævner at DSR er blevet fanger af deres egen opfattelse af sig selv, hvor de ser sig selv som udvalgt af Gud som »Den Trofaste og Kloge Træl«, og dermed kan de herske med uindskrænket magt over menighederne. I den forbindelse siger Furuli, at den trofaste og kloge træl, som giver andre trælle mad i rette tid, skal forstås som individuelle kristne, der opfylder dette skriftsted (Mattæus 24:4547) ved at give deres »medslaver« mad i rette tid. Det er ikke en overklasse højt oppe i ledelsen, som uindskrænket tager sig af denne opgave. Furuli citerer også Galater-brevet 5:1: »Til en sådan frihed har Kristus frigjort os. Stå derfor fast, og lad jer ikke igen spænde i trældoms åg.« Her peger han på, at mange regler og regulativer, som DSR har fundet på, ingen baggrund har i Bibelen, og på den måde tilsidesættes de enkelte vidners egen samvittighed. Han bruger som eksempel en sygeplejerske, der er et Jehovas Vidne, og som bliver beordret til at udføre en blodtransfusion på en patient. Det har ikke været et problem hidtil, men i et brev fra den 15. juni 2018 fik de ældste et påbud, som forandrede situationen.

Brevet fra Det Styrende Råd forklarede, at nu var det ikke mere en sag, som vidnets egen personlige samvittighed skulle afgøre, men, som det blev udtrykt: »Derfor er det ikke længere passende for en kristen at administrere en blodtransfusion under nogen som helst omstændigheder.« Furuli kommenterer forbuddet med disse ord: »Dette brev viser, at medlemmer af Det Styrende Råd mener, at de har ret til at diktere vidnerne hvad som helst, de finder passende, og fratager dermed vidnerne retten til at følge deres egen samvittighed.” Det vil føre meget vidt at behandle alle Furulis klagepunkter mod det Styrende Råd i denne artikel her, men jeg vil lige nævne yderligere et par ting, som Furuli har bidt mærke i angående den måde, Det Styrende Råd hersker over vidnerne på. Han nævner at udstødelsespolitikken er for hård og forfejlet, og at Det Styrende Råd har opstillet udstødelsesgrunde, som ikke er baseret på bibelske principper. Desuden kommer Furuli ind på det syn, som DSR har på højere uddannelser for medlemmer af Jehovas Vidner. Han mener, at de fuldstændig miskrediterer højere uddannelse for vidnerne, og dermed forhindrer de mange i at få en god uddannelse, som er med til at forbedre deres chancer for at få et godt og tilfredsstillende job i livet.

Her slutter vi, men bogen, som er meget omfattende, har mange flere emner og er på 336 sider. Den kan erhverves som E-bog på forlaget Awatu Publishers: awatu-publishers@sfnett.no og koster 100,- norske kroner. Til orientering er den skrevet på engelsk.

God fornøjelse!