Jehovas Vidner i Australien må krybe til korset

Indsat april 2021 af Jette Svane

Efter pres tilslutter Jehovas Vidner i Australien sig den nationale klageordning (The Nationel Redress Scheme).

>> Link til kommissionens hjemmeside

Nyt fra The Royal Commission

Almen nyttige organisationer i Australien, der vælger ikke at påtage sig deres moralske forpligtelser og undlader at deltage i National Redress Scheme (Det nationale klageprogram) i forbindelse med misbrug af børn, står til at miste deres status som almen nyttig organisation, der modtager statsstøtte og er fritaget for at betale skat. Dette har indtil nu været gældende for Jehovas Vidner, og det betyder, at de tvinger ofre for børnemisbrug til at vente længere end nødvendigt på at få oprejsning og erstatning for deres lidelser, som de så absolut fortjener. Den 1. juli 2020 blev Jehovas Vidner navngivet og kritiseret for ikke at tilmelde sig en ordning, der havde til formål at yde erstatning til ofre for seksuelt misbrug af børn til trods for, at det er blevet afsløret, at organisationen har sin rimelige andel af ofre.

Men for nylig har de endelig tilsluttet sig. De advokater, som er og har været advokater for ofre for børnemisbrug hos Jehovas Vidner, er dog ikke fuldt ud tilfredse. De udtaler, at de er forfærdede over, at der skulle økonomiske sanktioner til for at få Jehovas Vidner til at tilslutte sig den nationale klageordning, som det fremgår af følgende artikel fra Australian Associeted Press:

Australian Associeted Press
4. marts 2021

Advokater for ofre fra misbrug er forfærdede over, at det krævede økonomiske sanktioner for at få Jehovas Vidner til at tilslutte sig den nationale klageadgang. Organisationen siger, at de vil deltage på grund af de nye regler, der er indført af den føderale regering. Hvis de havde fortsat med at nægte at deltage, ville det have betydet, at de mistede deres velgørenhedsstatus og efterfølgende skattefritagelser.

Maurice Blackburn-advokat Michelle James har hilst deltagelsen velkommen, men er fortsat bekymret over den religiøse gruppes opførsel.

"Det er yderst skuffende, at det har været nødvendig at true med økonomiske sanktioner som fratagelse af velgørenhedsstatus for at tvinge Jehovas Vidner til at gøre det rigtige over for ofre for misbrug," sagde hun.

”Vores erfaring er, at Jehovas Vidner fortsat er et af de værste eksempler på at udsætte krav og tilbageholde relevante dokumenter.

"Deres hidtil manglende tilmelding til erstatning har blot været endnu et eksempel på den hårde taktik, de anvender, når de forsvarer krav fra overlevende (misbrugte ofre), hvilket er i strid med anbefalingerne fra The Royal Commission."

Ordningen med erstatning til institutionelt misbrug af børn er på flere milliarder dollars og er et resultat af The Royal Commission's arbejde. Det giver adgang til rådgivning, økonomisk erstatning og et direkte personligt svar såsom en undskyldning fra en institution, hvis den overlevende (misbrugte) ønsker det. Men de kan ikke få erstatning, medmindre den institution, de blev misbrugt af, har tilsluttet sig ordningen.

Michelle James har opfordret til, at man maksimalt øger erstatningsudbetalingerne fra $ 150.000 til $ 200.000 i overensstemmelse med The Royal Commission's anbefalinger.

”Vi fortsætter også med at opfordre den føderale regering til at være finansieringskilde som sidste udvej for nationale institutioner for at sikre, at ordningen kan fungere effektivt.”

Læs det på The Royal Commission’s hjemmeside under Jehovas Vidner