Vagttårnsorganisationens hovedkontor ligger i Brooklyn New York. Her findes også Det Styrende Råd, som stort set bestemmer alt i organisationen og sætter rammerne for, hvad de menige medlemmer må og ikke må. Du kan se medlemmerne her til venstre.

Det er dog i juridisk forstand ikke en del af Vagttårnetselskabet, selvom selskabet i praksis er underlagt rådet.

De fleste lande har et afdelingskontor, som kaldes et Betelhjem. Det danske afdelingskontor ligger i Holbæk, og de, som arbejder og bor på Betel, kaldes Betelitter.

Den 1. september 2012 lukkede det svenske og norske betelhjem, som derefter blev slået sammen med kontoret i Holbæk.

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab (eller Vagttårnsselskabet) er Jehovas Vidners religiøse selskab.

Ifølge vedtægterne er Selskabets hovedformål:

Citat "At forkynde evangeliet om Guds rige under Kristus Jesus for alle nationer til et vidnesbyrd om den almægtige Gud JEHOVAS navn, ord og overhøjhed.“ Citat slut

I praksis betyder det, at selskabet står for de praktiske ting som for eksempel at organisere menighederne, organisere stævner, udgive bibler, bøger, blader, brochurer og traktater med mere.

I hele verden er der 166 kontorer.

Menighedernes medlemmer mødes i rigssale, som svarer til andre religioners kirker. Disse rigssale har egne foreninger, men bliver styret af landskontoret og er ejet af Vagttårnsselskabet.

Historie

Den 16. februar 1881 blev Vagttårnselskabet stiftet. "Zion’s Watch Tower Tract Society" indregistreres i Pennsylvanien den 15. december 1884. Vagttårnsselskabets første afdelingskontor åbnedes i London i 1900. I april 1909 flyttede selskabet til Brooklyn.

Juridisk redskab

Den vigtigste korporation er i USA og hedder Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Denne korporation har copyright på deres publikationer. Deres blade er kendt som Vagttårnet og Vågn OP!

En anden korporation er Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Denne korporation bruges i forbindelse med administrative og forvaltningsmæssige projekter, især i USA. Som for eksempel ved køb og forvaltning af ejendomme.

Dens nuværende præsident er Leon Weaver Jr;

I Danmark - Selskabets Rigssalskonto

Selskabets Rigssalskonto er et fond, der giver lån til de enkelte menigheder. Pengene stammer fra frivillige bidrag, givet til denne konto, som juridisk ejes af Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab.

Verdensomspændende arbejde

Alle bidrag, der ikke er markeret til et bestemt mål, går til det "verdensomspændende arbejde". De bliver anvendt, hvor det er mest nødvendigt.

Selskabets stab

I Holbæk arbejder cirka 30 medarbejdere. Michael Bjørk arbejder her som oversætter, og Erik Jørgensen er talsmand for de danske Jehovas Vidner.